Denne omgangs citat: "Jeg holder med FCK, for at komme i Parken og gå hjem derefter med en stor fodboldoplevelse, hæs hals og så bare komme hjem og være totalt smadret. Det er totalt fedt. "

 

Indledningsvis skal det nævnes, at denne tekst, der som bekendt er et resultat af mange hjemmesiders samarbejde, er redigeret af en FC København-tilhænger. Selvom denne har gjort sit bedste for at være neutral, kan nogle af kommentarerne måske skyldes dette faktum.

Denne rundes undersøgelse blev begyndt som følge af et forslag fra en læser. Emnet er tidligere taget op andre steder, og for nylig har Kenneth Damsgaard og Steffen Jensen behandlet problemet fra en sociologisk synsvinkel. Damsgaard og Jensen er i den afsluttende fase af deres sociologistudie på Aalborg Universitet. Vi var bekendt med eksistensen af undersøgelsen, men først undervejs i denne periode har vi haft lejlighed til nærmere at studere deres arbejde. Derfor er der desværre ikke taget hensyn til de spørgsmål, de stillede, så man nemmere kunne have draget sammenligninger. Vi vil dog alligevel forsøge at gøre det med en af Damsgaard og Jensens rapporter i hånden. Der er tale om K. Damsgaard, P. Dengsøe, S. Jensen og O. L. Pedersen (1997): Det handler ikke om at vinde... - En sociologisk undersøgelse af det danske fodbold-supporterfænomen, Aalborg Universitet, Sociologisk Samfundsanalyse. I undersøgelsen udsendte man bl.a. et spørgeskema til supporterklubmedlemmerne, hvorved deres undersøgelse adskiller sig fra vores "amatør"-forsøg. Således skal man tænke på, at indsamlingsformen er forskellig i de to undersøgelser, ligesom Damsgaard og Jensens kun omfatter medlemmer af fanklubberne, mens en stor andel af de følgende beskrivelser er fra folk udenfor fanklubberne. Endelig er godt 8% af svarene fra folk, der holder med hold uden for superligaen.

Fanfordelingen

Undersøgelsen sigtede imod at få en så bred repræsentation, som muligt. Derfor var vi flere hjemmesider, der gik sammen om at indsamle - og nu - præsentere svarene. Således fik vi mange - et godt stykke over 300 - svar (helt præcis 346), som var fordelt på mange klubber. Hjemmesiderne i samarbejdet var:

Brøndby Support Roskildes Hjemmeside
Fusionsnipserne - FC København
Ikast fs Hjemmeside
Klaus' AaB Page
Køge Boldklubs Hjemmeside
Morten Bisgaards OB-side
Okkels' Lyngby Fanside
Aarhus Fremads Hjemmeside

Det første spørgsmål, man skulle svare på, var: Er du tilhænger af et særligt hold?

 Svarene fordelte sig som følger:

Tilhænger afAntal%
FC København8525
AaB5416
Brøndby4413
OB3711
Ikast278
AGF226
Aarhus Fremad216
En 1. divisionsklub (især Køge)154
Lyngby123
En lavere placeret klub end 1.div103
Silkeborg62
AB51
Vejle31
Herfølge10
Almindelig fodboldinteresseret41
Total346100

Som sædvanlig afspejler svarene de hjemmesider, der er med, men der er dog bred repræsentation. I det følgende har vi valgt hovedsageligt at præsentere procenttal, da det letter sammenligning. Vi er klar over, at det i nogle sammenhæng er meningsløst, f.eks. i tilfældet med Herfølges ene besvarer. Skemaerne er dog lavet, så det tungeste grupper er først, og således kan man generelt bedst stole på værdierne af de øverste rækker.

 

Hvor ofte følges yndlingsholdets kampeAlle kampeNæsten alle hjemme- kampe +udekampe i ny og næCa. månedligtSjældnere end månedligt
FC København1359199
AaB17371333
Brøndby23271832
OB3512224
Ikast4631915
AGF1850923
Aarhus Fremad1038548
En 1. divisionsklub (især Køge)33133320
Lyngby4225258
En lavere placeret klub end 1.div10404010
Silkeborg175033
AB8020
Vejle3367
Herfølge100
Almindelig fodboldinteresseret2575
Total15451823

Næsten halvdelen af de deltagende personer svarede, at de så næsten alle hjemmekampe, og en udekamp i ny og næ. Ikast, AGF og FC Københavns tilskuere var blandt de hyppigst fremmødende. Tilstedeværelse ved kampene er vel et resultat af, at mange af fansene bor i nærheden, og at det går godt for holdet.

Disse værdier svarer godt til, hvad Damsgaard og Jensen fandt, da halvdelen af deres besvarelser indebar, at man så mere end 12 af de 16-17 (plus det løse) årlige hjemmekampe.

 

 Fanklubberne

Vi spurgte: Er du medlem af en fanklub fra din yndlingsklub?

 

Tilhænger afProcent medlem af fanklub
FC København78
AaB43
Brøndby64
OB59
Ikast30
AGF50
Aarhus Fremad33
En 1. divisionsklub (især Køge)33
Lyngby83
En lavere placeret klub end 1.div20
Silkeborg17
AB60
Vejle33
Herfølge0
Almindelig fodboldinteresseret0
Total54

Halvdelen af vores besvarelser kom fra fanklubmedlemmer, hvilket understreger forskellen på denne undersøgelse, og den fra Aalborg Universitet. Her tegner sig et interessant geografisk billede. Ser man på klubbernes geografiske placering, så er FC København, Brøndby, Lyngby og AB placeret i hovedstadsområdet. Det er samtidig disse fire klubber, hvoraf den største andel af tilhængerne er fanklubmedlemmer. OB er også pænt med, mens store, traditionsrige jyske klubber som AaB og AGF har en mindre del af fansene indmeldt i klubber.

For klubberne må det være ønskværdigt med en stor repræsentation i fanklubberne. Så har man en måde at kommunikere med sine tilhængere på, ligesom fanklubberne i høj grad er med til at skabe de omgivelser til selve kampen, der gør at mange andre mennesker får lyst til at løse billet.

Så spurgte vi medlemmerne: Hvor længe har du i givet fald været medlem af fanklubben?

 

Længde af medlemsskab af fanklubber i %< 1 år1-2 år3-4 år5-10år
FC København 3135286
AaB 2239354
Brøndby 734554
OB 41509
Ikast 632512
AGF 27272718
Aarhus Fremad4357
En 1. divisionsklub 602020
Lyngby 10402030
En lavere placeret klub end 1.div5050
Silkeborg 100
AB 333333
Vejle100
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret
Total2837286

Svarene her afspejler selvfølgelig i høj grad fanklubbernes stiftelsesår, men man skal være opmærksom på, at svarene omfatter "en fanklub", d.v.s. ikke nødvendigvis de nu største/eksisterende for klubberne. Men det ses, at navnlig Brøndby, Lyngby og AGF har rutinerede fanklubmedlemmer. Fordelingen her er - som i hele denne undersøgelse - farvet af de besøgende på hjemmesiderne. Således er landets klart største fanklub, Brøndby Support, for alvor vokset i perioden 1-2 år, og det stemmer ikke overens med disse resultater. Måske bliver man først interesseret i fanhjemmesider, når man har været medlem af fanklubben i et stykke tid?

I Damsgaard og Jensens undersøgelse - som ikke omfatter Brøndby Support - har hovedparten (66%) meldt sig ind i fanklubben fra marts 1995 til oktober 1996, hvor prøvetagningen stopper.

Så spurgte vi til tilfredsheden med fanklubben: Hvis du er medlem af en fanklub, hvor tilfreds er du så med fanklubben? 

Tilfredshed med medlems- skab af fanklubber i %GodtOKIkkeIndeks*
FC København504461,4
AaB682751,6
Brøndby643241,6
OB50501,5
Ikast38630,4
AGF365591,3
Aarhus Fremad71291,7
En 1. divisionsklub (især Køge)40601,4
Lyngby7020101,6
En lavere placeret klub end 1.div50501,5
Silkeborg1001,0
AB67331,7
Vejle1002
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret
Total534071,5

*Indeks, der går mellem 2 og 0 og siger noget om gruppens generelle tilfredshed. Gennemsnit, hvor "Godt" giver 2 point og "OK" giver 1. "Ikke" giver selvklart ingen point. Tal med fed tekst er beregnet på mindst 10 tal og derfor relativt troværdige. Ikasts lave værdi beregnet på baggrund af 8 besvarelser..

Den store magt, der efterhånden centreres i fanklubberne, forvaltes til varierende tilfredshed hos medlemmerne, men stort set er de fleste mere eller mindre tilfredse. Vi har forsøgt at lave et indeks, der nemt sammenligner tilfredsheden. Det der springer i øjnene er, at Ikast trods en lav procent medlemmer i fanklubben alligevel har temmelig utilfredse medlemmer, blandt de 8 fanklubfolk, der svarede. I de store klubber placerer AaB, Brøndby og Lyngby sit flot, mens FC København og AGF ligger lidt - men ikke meget - efter.

Som det fremgår i teksterne herunder er der dog flere steder en begyndende utilfredshed over ensretning og styring, som nogle oplever fanklubberne udøver.

Det spørgsmål fra Damsgaard og Jensen, der kommer nærmest dette emne, er "Vil du være medlem af supportklubben næste sæson", hvortil 93% svarede ja. Skægt nok giver vores "godt tilfreds" og "OK" samme procent...

En FCKer skrev: FCKFC er for gamle, der skal nye kræfter til.

En Brøndbyfan skrev: Folk holder selvfølgelig med den lokale stolthed. Mange jyder holder med Brøndby p.g.a. frustration/manglende stolthed. Mange af mine venner holder også med Brøndby og jeg tager til fodbold med dem. I Danmark skal et hold bare spille godt, så kommer folk og vil se dem og omvendt når det går dårligt. Herhjemme har vi meget få rigtige fans.....og mange, som der tror de er det. Jeg vil vove at påstå at klubbernes ægte fans er samlet i de uofficielle fangrupper eks. Hyæner-BIF, Ultra fra FCK og så videre hvad de respektive nu hedder....De off. fangrupper er blevet utrolige poppede og jeg indrømmer blankt at BIF support ikke har "16000" fans af klubben, men 12256 fans af fanklubben, det er jo pludselig blevet moderne at være fodboldfan.
Jo mere kommercielt fodbold bliver, jo mere tager man også sporten væk fra de rigtige fans. Og hvorfor kan grupper som South Side UTD. , ultras ,white pride o.s.v. (uoff. fangrupper) ikke respekteres som rigtige fans. Når det kommer til stykket, er det dem, der er de ægte fans og altid vil være det. Sådanne fans kunne aldrig drømme om at stille et så tåbeligt spørgsmål som jeres "om man kunne forestille sig selv som fan af en anden klub", men I er nok heller ikke så loyale i de officielle fanklubber
(hovedparten af hjemmesiderne i dette samarbejde, herunder Klaus´AaB side, som dette svar er kommet på, har ikke noget at gøre med fanklubberne, red.) -få er måske.
Jeg læste jeres spalte om "fodboldvold i dk."
(tidligere spørgsmål med nogle af de nu deltagende sider, red.) og aldrig har jeg hørt mage til bræk. Det var åbenbart størstedelen af de adspurgte, der havde en fortid på en lukket afdeling og så ikke har været til fodbold mange gange i sit liv. Fordi en kontrollør bliver ramt af f.eks. en creperulle dør han ikke. En Hooligan er en voldspsykopat og ikke en fulderik, der taber sin øl på en kontrollør. Hooliganfænomenet findes næsten ikke i Danmark. Ta` en slapper, vi er altså i vores andedam. Folk bliver fulde og gør ting, de fortryder næste dag. Der er altså nogen, som ikke gider at rende rundt og ligne en gardinfabrik. Fodboldfans er ikke dumme, men indenfor de sidste par år i takt med at alle off. fanklubber er vokset er udtalelser vedrørende danske fodboldfans blevet for dumt og plat. Nye "fans" aner ikke, hvad fodbold drejer sig om..

En FCK-tilhænger, der også er medlem af fanklubben, skrev: Jeg synes ikke FCKFC fungerer tilfredstillende, arrangementerne er for dårligt organiseret (for få pladser, dårlig check på tilmeldinger, for dårlig besked om aflysninger etc.) Jeg ved ikke, om det er fordi, der er for få personer, der vil for meget. Jeg ved godt at det mest er frivilligt arbejde, men vi betaler trods alt en sum og jeg synes vi fortjener bedre organisation, det tog for eksempel over 3 mdr. før jeg fik mit medlemskort. Jeg synes godt, man kunne uddelegere ansvaret for forskellige arrangementer på flere folk, jeg ved der er mange der gerne vil være med, se blot den store tilslutning til de Unge Løvers Julefest.
Jeg ved at entusiasmen blandt os fans er stor og jeg er sikker på, vi kunne meget mere mht arrangementer, happenings etc. hvis der fra fanklubledelsens side blev givet større frihed til at andre interesserede kunne hjælpe med at arrangere og få ideer.

En skrev: Jeg følger Brøndby, for det første spiller de god fodbold, og for det andet har de en utrolig god supporterklub.

En Silkeborgfan skrev: Klubberne kan lave gode tilbud og gøre det nemt at blive medlem af en fanklub.

En Ikastfan skrev: Man burde forbedre stadionfaciliteterne på Ikast Stadion. Fanklubben kunne få langt flere medlemmer, hvis de få, som er med i den, lavede lidt mere stemning. Som medlem i en fanklub burde man få et fanklubblad. Min lillebror er medlem af "Yellowflames", men har ikke fået et blad, skønt det koster mange penge. Grunden til at jeg er Ikastfan er deres offensive spil, men måske også fordi det er en klub, som har et godt talentarbejde.

En FCKer skrev: Hvorfor følger jeg mit yndlingshold? Det ved jeg sgu' i grunden ikke rigtig. Selvfølgelig (!?) FCK-fan, fordi jeg siden 1983 som 14-årig blev KB-fan! Men hvorfor KB? Vel nok fordi 1: det var det e n e s t e sted der dengang var noget, der mindene om god stemning til kampene. 2: Fordi flere af mine venner (og min far) "så KB" og vel også nok 3: Fordi de spillede i Danmarks fodboldmekka - Idrætsparken. Jeg har været medlem af fanklubben i 10 år fordelt på halv-officiel KB Fan Club fra 1985-1990 og FCKFC siden 1993. Kun sidstnævnte er jeg ikke tilfreds med (og det på trods af, at jeg er suppleant til bestyrelsen ...)

En Fremadfan, der ikke var medlem af fanklubben, skrev: Jeg syntes at Fremad fanklubben skal være større og ældre Jeg mener gennemsnitsalderen er 15 år

En Ikasttilhænger skrev: Ikast er et godt hold, selvom mange siger det modsatte. Stadionet skal udvides, holdet skal forstærkes, og fanklubben skal gøre meget meget mere ud af det end som så.

En FCKer skrev: M.h.t. til hvorfor jeg holder med FCK, må jeg nok sige, at det er en tradition. Efter en fortid som 15 års KB-tilhænger fulgte jeg med over i FCK. Det ville have været nemt nok at trykke i "Holdet spiller god fodbold" for det gør de jo - nu. Men sidste år spillede de ikke godt, og jeg kom alligevel. M.h.t .tilfredshed med fanklubben har jeg det lidt svært. Jeg synes generelt, der bliver gjort et stort stykke arbejde fra fanklubbens side, mht til busture, tifoer, arrangementer osv. Der har dog været situationer indenfor det sidste års tid, hvor fanklubben ikke helt har indset nødvendigheden af at uddelegere arbejde, og at de derfor hele tiden undskylder sig med at de ikke har tid. Mit råd til fanklubbens bestyrelse er at udnytte alle de tilhængere, der er parate til at lægge et stykke arbejde.

En AaBer skrev: Jeg tror det er stemningen på Aalborg stadion der gør, at man tager derud. Jeg er ikke helt tilfreds med Central Support Aalborg, fordi det er et halvt år siden, jeg melte mig ind og gav pengene (150 kr). Og jeg har endnu ikke fået et medlemskort.

 

Jeg holder med klubben, fordi det er den lokale klub

 

Tilhænger afProcent "fordi det er det lokale hold"
FC København24
AaB37
Brøndby11
OB30
Ikast48
AGF36
Aarhus Fremad38
En 1. divisionsklub (især Køge)73
Lyngby50
En lavere placeret klub end 1.div50
Silkeborg50
AB40
Vejle33
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret
Total33

 Fed skrift betyder, at mindst 20 besvarelser ligger til grund

Blandt de største fangrupper (i vores undersøgelse) har det lokale stærkest betydning for de jyske klubber og også blandt de, der var tilhænger af et førstedivisionshold. I Brøndby angav kun 11% det som det vigtigste, mens "Byens Hold" heller ikke havde mange i denne kategori. Men set totalt er det en vigtig spore for, hvorfor folk vælger et hold. Det skal siges, at vores undersøgelse kun tillod at vælge det vigtigste punkt, hvorfor det for mange andre også kan have været vigtigt (der er fordele og ulemper ved alle metoder). I teksterne herunder sporer man megen fortørnelse over de fans, som holder med specielt Brøndby, selvom de bor i Jylland og på Fyn.

En AGFer skrev: Man holder med det lokale hold. Alt andet er hjernedødt.

En AGFer skrev: Jeg elsker AGF, og vil aldrig kunne holde med andre hold. Siden 84/85, hvor de var i den absolutte top, har jeg holdt med dem, bl.a. fordi de repræsenterer Aarhus overfor omverdenen (I teorien kunne jeg ligesågodt være blevet IHF, Skovbakken eller Fremad-tilhænger, hvis de havde ligget i toppen dengang.)

En AaBer skrev: Min far var ungdomsspiller på et hold i AaB, der vandt DM for ynglinge i '63. - Dog lige efter at han stoppede på grund af søfart. Derfor ligger det nok i blodet af mig. Min far har aldrig opdraget mig til at være AaB-fan. Det fandt jeg helt selv ud af, da jeg var knægt. Det handler om at støtte sit lokale hold - eller på anden måde noget man har relationer til. Nordjyder, der støtter Brøndby, er ganske enkelt nogle bonderøve uden opdragelse - og uden kærlighed til deres landsdel.

En Lyngbyfan: Jeg er fan, fordi det er det lokale hold - tror jeg. Hvem ved, måske er det fordi at mine venner holder med LFC, at jeg holder med dem. Det sidste har også meget stor betydning. Hvem går til forbold kun for fodbolens skyld. Nu har man også venner/kendte ansigter, man kun ser til kampen, så man vil meget gerne komme og se dem igen - nærmest et pres. Jeg mener faktisk man har en forpigtigelse til at støtte sin hjemstavs hold - eller det hold man har tilknytning til. Det nytter jo ikke at vi alle støtter FCK og BIF fordi det går godt for dem nu, vel ??. Men jeg kunne da også godt tænke mig at støtte et hold med succes...:))

Flemming Thomsen skrev: Alle de ovenstående punkter plus en del mere. F.eks. symboliserer FCK en hel del til ens omgivelser. Da jeg bor uden for København (Fyn) er det med til at signalerer hvor jeg kommer fra. Det er selvfølgelig trist i modgang, men hold kæft hvor er det godt lige i øjeblikket (OB ligger sidst). Det med identiteten er det vigtigeste. De ritualer og myter der er i FCK, er det som adskiller os fra fans/tilhængere fra andre klubber. Og i mange tilfælde er det der fra man trække noget af sin identitet.

En FCKer skrev: Kan man lide at se bold, begynder man uundgåeligt at holde med bestemte hold. Ingen tvivl om at det er fedt nok at se fodbold, men det er nu sjovest, når man håber det ene af holdene vinder. Nogen mennesker har en ynglingsspiller, som de følger, men de fleste har vel et eller flere hold. Personligt mener jeg at når man 'en gang har valgt et hold som ens "eget", så er det lidt som at blive gift. Man kan godt kigge efter andre piger, men man er ikke utro ;) Og så er man vel at mærke trofast i lyst og nød. Man kan selvfølgeligt godt have hold i andre ligaer man holder (næsten) lige så meget af, men ens egen klub vil altid være den smukkeste. Det er sgu en alvorlig sag at være fan, og ikke bare kunne lide spillet.
Når det er sagt, så mener jeg man bør støtte sit lokale hold. Det er ikke altid lige let. Prøv at tænke på hvis man boede i Hærfølge...mage til knoldesparkere. Men det er da også ok at kaste sin kærlighed på andre klubber, hvis bare man har gode argumenter for det. Den der med bare at holde med dem, der vinder, kan gå an for teenagere og jyder, men den holder sgu ikke vand. Hvor mange gange har man ikke hørt en Bundby supporter eller Man Utd fan(uden relationer til Bundby eller Manchester) give fortabt, når man spurgte hvad de kunne lide ved klubben (bortset fra Schmeichel/Vilfort eller at de vandt/blev massivt mediedækket).
Den rigtige fan er ham/hende, der køber billet og kommer til en europacup retur kamp, november måned i råkoldt regnvejr, selvom holdet på forhånd er bagud 5-0. Det er ham/hende der ufortrødent bekender sit tilhørsforhold selv når holdet spiller som lort.
Jeg kender en ældre mand der flyttede til Danmark for over 20 år siden. Han er født i Liverpool, og den dag i dag sidder han, iført halstørklæde og hat foran radioen og følger alle kampe som Liverpool spiller, og lever sig med i begivenhederne som stod han på Anfield Road. Se det er en fan.
Da Juve vandt det italienske mesterskab og året efter Champions League, efter i 10 år at have været væk fra den absolutte top, var det da også sådanne hardcore fans man mødte en onsdag aften i byen, iført juve-trøjer, fejrende i stor stil. Så kan Bundby's, Man Utd's og Brazzerne's medløbere godt lægge sig!!!

Tommy Märcher skrev: Som Ikast-tilhænger siden min tidligste barndom med bopæl 18 km fra Ikast er der intet, hverken nedture eller andet, der kan flytte min tiltro til holdet. Jeg har i en kortere periode i starten af 70'erne boet i
Ikast, men er nu bosat i Hillerød. Jeg følger holdet når jeg har mulighed for det. Trods det, at hjertet banker for Ikast, er jeg ikke modstander af de andre danske klubber, når selvfølgelig lige bortses fra FCK. Jeg er først og fremmest tilhænger af dansk fodbold, men ser naturligvis også gerne udenlandsk.

En AaB-fan skrev: Den lokale stemning og fornemmelsen af at "tilhøre" en by. Jeg holder med AaB primært fordi jeg er Aalborgenser og føler at de rød-hvide repræsenterer den by, som er "min". Jeg er specielt glad, når de slår et københavnsk hold - det giver stolthed for hele regionen. Jeg kunne godt tænke mig, at klubberne i højere grad bakkede op om de faste tilhængere, evt. med rabatkort til 10 billetter, evt. et nyhedsbrev til tilhængere + officiel støtte til fanklubben.

En Lyngbymand skrev: For mit eget vedkommende begyndte jeg at holde med Lyngby fordi det er det lokale hold. Jeg kan derimod godt forstå at man tager ud og ser Brøndby, hvis man ikke er fan af et bestemt hold - Det er trods alt sjovere at se på et hold der som regel vinder, og har en medrivende kulisse. Men derfor kunne jeg aldrig finde på at holde med BIF. Men det er et spørgsmål om at har man først knyttet sig til en klub, så er der ikke andre klubber for een.

En OBer skrev: Jeg holder med OB, fordi jeg for det første er fynbo. Hvis man er opvokset med at se netop deres kampe, er det også det hold man følger resten af sit liv. Selvom man flytter til en anden by, som har et stort hold, vil man altid følge det gamle hold fra den by, man kom fra. Som man siger, et hold kan ikke altid vinde, men de kan spille fodbold, hvilket er det vigtigste for mig. OB er min klub og det vil den altid være. Success is temporary, loyalty is forever.

En Lyngbyfan skrev: Der findes ikke et eneste fornuftigt argument for at holde med Lyngby. Alligevel gør man det. Jeg forstår det egentlig ikke. Det har nok noget med historien at gøre. Lyngby har sin helt særlige ånd, hvor samhørighed er i højsædet. Og så var Lyngby jo Danmarks bedste hold der i starten af 1980´erne, hvor man kæmpede sig op ad Klampenborgvej på cykel for at se Lyngby spille. Og man svigter jo ikke en gammel ven.

En AaBer skrev: Man bliver måske fan ved at se en klub spille en god kamp, specielt hvis det er det lokale hold. Alt er vigtigt, således også stadionfaciliteter, tilskuertal, mediebevågenhed, fanklub, holdets spillestil, succes, o.s.v. Det er sådanne ting, flertallet af folk vil have. JEG er AaB'er og vil ALTID være det, om de så rykkede ned i serie 6.

En OBer skrev: Jeg kan ikke lige svare på, hvorfor jeg netop holder med OB, det er bare det eneste hold, der interesserer mig i Danmark. Det hænger naturligvis sammen med at det er det lokale hold. OB skulle jo nok begynde at vinde lidt mere og være noget mere stabile i en længere periode, hvis de vil have flere tilhængere.

En AaBer skrev: Jeg har altid holdt med AaB, da jeg er af den mening, at man skal støtte sit lokale hold uanset hvor godt eller dårligt, det måtte være rangeret. I Danmark kan klubberne kun trække folk og supportere til sine kampe, hvis de ligger i toppen af superligaen.

En AGFer skrev: Man holder med det lokale hold. F.eks Bråbø fans i Jylland..Det er sgu da sygt. De holder kun med holdet fordi det er sejt...

En AaB-fan skrev: Grundene til at jeg følger AaB er mange. Bl.a. pga. det er et lokalt hold, god fodbold, familie & venner og god stemning. I Danmark er der mange medløbere som brå'by og nu fck. Modsat f.eks. England hvor man virkelig følger sit eget hold.

 En sarkastisk OB-fan skrev: Sejre, et lokalt hold, flot fodbold, stemming på stadion. Jeg kunne godt finde på at skifte, hvis holdet fortsætter stilen i 1. div. To år uden europæiske turneringer er trods alt meget lang tid for en (vil-gerne-være)-topklub. Vi modtog dette svar 13. november.

En AaB-fan skrev: Jeg startede med AaB, da de var det bedst placerede lokale hold, og dermed havde de mest attraktive modstandere og dermed det bedste fodbold.

AGF-tilhængeren Olli skrev: Man bliver i princippet tildelt et fodboldhold - enten via forældre, venner eller geografi. Det har man så bare at følge i tykt og tyndt resten af sit liv!

En AaBer skrev: Svar til hvorfor jeg holder med AaB: Det er ganske enkelt fordi jeg kommer fra Aalborg og så har AaB flotte dragter!

 

Jeg synes stemningen er vigtig

 

Tilhænger afProcent "fordi tilskuerstemningen er god"
FC København10
AaB11
Brøndby11
OB5
Ikast
AGF5
Aarhus Fremad
En 1. divisionsklub (især Køge)
Lyngby25
En lavere placeret klub end 1.div
Silkeborg17
AB
Vejle
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret
Total8

 Fed skrift betyder, at mindst 20 besvarelser ligger til grund

De fleste mennesker kan vel blive enige om, at en god stemning kan løfte en kampoplevelse betragteligt. Alligevel fandt kun 8%, at det var vigtigst. Nogle vil måske undre sig over, at hele 25 procent af LFC-folkene angiver dette som vigtigste grund. Men for det første er der ikke tale om mange svar, og for det andet er den Lyngbygruppe, der er, ofte temmelig aktiv, og tage med rundt på udebane (se iøvrigt skemaet om, hvor hyppigt man ser kampe).

I Damsgaard og Jensen-undersøgelsen angav 78% det som vigtigt eller meget vigtigt, at de kunne mærke "suset" under en kamp.

En FCKer skrev: Nogle gode fans, som skaber en god stemming, er jo altid en start. Jeg mener, hvis det er første gang, at du er til kamp på dit favoritholds hjemmebane og bare tænker "hvor er det her fedt", så er du rimelig sikker på, at den fan kommer igen. Jeg ved, jeg gjorde, og det er jeg glad for, men der skal da også spilles god fodbold, så det er værd at kigge på; lidt samba har da aldrig skadet nogen.

En FCKer skrev: Jeg var først helt vild med landsholdsfodbold, kunne ikke rigtig se fidusen i 'klubfodbold', nok delvis fordi jeg ikke kendte så mange af spillerne. Men da min bror, som var og er FCK-fan, tog mig med til FCK-Milan, blev jeg helt vildt grebet af den stemning og energi der var på tribunen, og på trods af resultatet vidste jeg bare at det ikke var sidste gang jeg havde været til FCK-bold i Parken. Nu kommer jeg til stort set alle hjemmekampe, og for første gang oplever jeg i denne sæson at det kører for drengene. Det er for fedt! Jeg tror der er mange fans, der første gang bliver taget med af nogle de kender: Forældre, venner osv. Der er nok også nogle der pludselig bliver enormt vilde med fx. FCK fordi det går godt i øjeblikket, men man er kun en rigtig fan hvis man stadig holder ud når det går knap så godt.

En FCKer skrev: Grunden til, at jeg begyndte at holde med byens hold, er at nogle venner engang for længe siden slæbte mig med til en eller anden kamp i Parken, tilbage i guldsæsonen. Det var tilfældigvis den ene af de to kampe, vi vandt i Parken den sæson (men vi husker jo at Templet var under ombygning på det tidspunkt, så der blev spillet en del på Østerbro Stadion), nemlig 3 - 1 ´eren over Frem. Og jeg siger det rent ud. Jeg blev FANGET. Ganske simpelt. Tvillingerne, Manne og alle de andre gamle gutter, hvoraf nogle har spillet sammen med min far i B 1903, tryllede derudaf så man blev helt stum. Siden da har jeg højest misset 10 hjemmekampe, af alle dem der har været.

FCK-mand Bo Engmann skrev: Stemningen på nedre c10 er dejlig og jeg har fået nye venner igennem FCKFC. Iøvrigt skal jeg til løvetimefesten iaften - jeg glæder mig

En AaBer skrev: Jeg tror, det er stemningen, der gør at man holder med et hold. Når man er ude at se en fodboldkamp, er man altid i godt humør efter. (Ikke altid, red.) Det er afslappende at se på fodbold. Sport er noget man kan afgive streds ved. Om man dyrker sport eller bare ser på, er underordnet.

En skrev: Med hensyn til, hvad der er skyld i, at jeg holder med FCK, så gælder alle grundene, men når jeg ransager mit inderste, så er det nok stemningen.

En Brøndbyfan skrev: Det skal være en helhedsoplevelse. Dvs. holdets vinder, spiller godt og der er en god og festlig stemning til kampen.

En Brøndbyfan skrev: For mit tilfælde, var det fordi jeg fik en gratis billet til Vilfort Park, hvor jeg følte mig hjemme og stemningen slog alt andet jeg havde været med til. Hvilket hold man begynder at følge, tror jeg afhænger meget af tilfældigheder, sammen med hvad ens omgivelser giver af impulser. Troskab/Loyalitet betyder meget for mig, så en gang Brøndby ALTID Brøndby.´Klubberne kan tiltrække flere folk, hvis man kan se en kontinuerligt fremgang i kvaliteten af ligaen, sammen med at klubberne ikke bliver ved med at sælge sine stjerner og derved kan fremvise kontinuitet og ikke hele tiden skal opbygge et helt nyt hold. (FC København er et glimrende eksempel på hvad der kan ske i en sæson når man sælger ud og køber ind sæsonen 96/97).

En FCKer skrev: Min storebror startede med at tage mig med ind og se FC København spille sine første kampe i den nye superliga. Her blev jeg hurtigt fænget af den specielle atmosfære, der hænger over et fodboldstadion. Der er sket mange ting siden 1992, men én ting er klart. Jeg har fulgt klubben lige siden, og har da også tænkt mig at gøre det altid fremover. Jeg har taget klubben til mig og elsker den over alt på denne jord, og håber at jeg vil ha' mulighed for at se dem også en gang i fremtiden. Min storebror er dog siden da hoppet på den blå/gule bølge, men jeg er blevet og holdt med Byens Hold. FCK-Fan Club synes jeg gør et udmærket arbejde, og jeg er stolt over at være medlem. En idé til hvordan man kunne få flere medlemmer var eventuel at dele "flyers" ud ved indgangene til A tribunen, som sikkert indeholder mange potentielle medlemmer.

En FCKer skrev: Jeg har ingen ide om, hvordan klubberne kan skaffe flere tilhængere. Holdet kan jo vinde, men det får man ikke tilhængere af. Det får man medløbere af, så hvordan er et godt spørgsmål. Jeg holder med FCK, fordi at komme i Parken og gå hjem derefter med en stor fodboldoplevelse, hæs hals og så bare komme hjem og være totalt smadret. Det er totalt fedt.

En BIFfer skrev: Det er vigtigt, at Brøndby IF vinder, men det ville være kedeligt, hvis det ikke skete på baggrund af godt spil og etmedlevende publikum. Kort sagt en total-oplevelse. Tiltrække folk: Det er altid en god start at have et godt stadion.

En FCK-fan skrev: Jeg har lige et par kommentarer til spg. 2 og 4: spg 2) Da jeg bor i Randers ser jeg alle de udekampe som FCK spiller herover, men jeg er selvfølgelig i Parken, når vi møder BIF. spg. 4 jeg synes, at stemningen til alle FCKs kampe er fed, men det irriterer mig, at der stadig findes ballademagere, hvad bliver der gjort for at holde dem væk fra udekampene, for jeg synes da at der til (næsten) hver kamp, jeg har været til, er ballade. En lille kommentar mere: FCK spiller kanongod fodbold og det er en oplevelse at se dem spille.

 

Jeg holder med klubben p.g.a. spillestilen 

Tilhænger afProcent "fordi holdet spiller god fodbold"
FC København42
AaB35
Brøndby56
OB30
Ikast41
AGF27
Aarhus Fremad48
En 1. divisionsklub (især Køge)
Lyngby
En lavere placeret klub end 1.div
Silkeborg
AB60
Vejle
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret50
Total36

 Fed skrift betyder, at mindst 20 besvarelser ligger til grund

En meget vigtig grund til at vælge sit favorithold er, at de spiller god fodbold. Især i Brøndby, Aarhus Fremad, FC København og Ikast var man opmærksom på dette. Og blandt ABs 5 svarere var 3 mest optaget af dette.

 

En FCKer: Positiv, teknisk angrebsbetonet fo´bold er fremtiden. Det er det jeg vil ha´som support...og så skal københavnerprofilen træde kraftigere frem i bybilledet.

En ABer skrev: Jeg var B1903-fan før FCK blev dannet - Jeg ønskede ikke at følge FCK's hold bestående af opblæste egoer (f.eks Henrik "alle er ude efter FCK" Larsen og Goldbæk). Derefter måtte jeg kaste min kærlighed på et hold, der stod for positiv og underholdende fodbold - AB. Et hold der traditionelt set har spillet underholdende fodbold.

En AGFer skrev: Jeg begyndte at følge AGF, fordi jeg var interesseret i fodbold, og det er det lokale hold. Jeg er blevet hængende pga spillestilen og den gode steming, der er i fanclubben.

En Brøndbytilhænger forklarede sig: Jeg er Brøndbyfan, fordi de spiller noget godt fodbold, og det har intet at gøre med at alle andre er det.

En BIFfer skrev: Holdet vinder, og spiller en god gang "opvisningsbold", det betyder jo ikke at de vinder hver gang.

En FCKer skrev: Når jeg har svaret andet under grunden til mit liv som FC-fan, så er det fordi flere af de nævnte faktorer spiller ind. Jo, selvfølgelig spiller de god fodbold. Og selvfølgelig er stemningen på C i top. Endvidere er det mit lokale hold og samtidig vinder de næsten altid, he he!!! Altså er der mange gode grunde til at være netop FCK'er, hvilket I også burde vide på denne side (Fusionsnipserne, red.)

 

Jeg holder med klubben p.g.a. de vinder og klarer sig godt internationalt

  

Tilhænger afProcent "fordi holdet vinder"
FC København4
AaB4
Brøndby7
OB
Ikast
AGF5
Aarhus Fremad5
En 1. divisionsklub (især Køge)
Lyngby
En lavere placeret klub end 1.div
Silkeborg
AB
Vejle
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret
Total3

 Fed skrift betyder, at mindst 20 besvarelser ligger til grund

Denne type fans er dem, der af mange andre kaldes medgangsfans. Her vil mange ikke-BIFfere nok sige "hvad sagde jeg", når man ser, procentdelen er størst i Brøndby. Men som man kan sige i Brøndby, "der er ikke stor forskel, og iøvrigt kan I jo bare vinde noget". Generelt set er der dog ikke mange, der har valgt dette punkt.

En Brøndbytilhænger skrev: Jeg er Brøndby-fan, bl.a. fordi Brøndby er det eneste danske hold, der kan begå sig internationalt. Brøndby har kun floppet to gange (1987 i Sportul Bukarest og i 1997 mod Lyon), ellers har klubben år efter år været med langt fremme. Stemningen ved Europa-cup kampene i Parken har været fantastisk, og det er dejligt, når de danske klubber kan slå de store udenlandske.
Jeg tror, at en succesoplevelse (f.eks. Europa cup) med én klub gør, at man begynder at holde med det hold. For at tiltrække folk, må stadionfaciliteterne forbedres. Når så mange tilskuere vælger at overvære Brøndby og FCK's kampe, er det bl.a. fordi oplevelsen på stadion er bedre end i f.eks Lyngby, Næstved eller Herfølge. OB har også oplevet større tilskuerinteresse efter, at det nye stadion er blevet indviet, til trods for holdets håbløse placering og elendige spil. Det er op til klubber, kommuner, DBU og DIF, at investere (millioner) i nye tribuner på de danske stadions.

En BIFer skrev: Jeg begyndte at holde med Brøndby lige efter oprykningen, hvor de nedsablede den anden oprykker B 1909 med 7-1. Siden da har jeg elsket Brøndby, fordi de bliver ved med at producere sådanne kampe med storsejre (senest Ikast 5-0, men også Frankfurt og Karlsruhe). Ligegyldigt hvor mange (halv-)dårlige kampe BIF har spillet, kan den næste kamp være en sådan kanonkamp.

En Brøndbyfan skrev: Jeg holder med Brøndby, fordi de er det klart bedste hold i superligaen, selv om de havde lidt nedgang, er de jo kommet op igen, og nu ligger de igen til at vinde superligaen. Jeg er også stor fan af Aarhus Fremad, og det er fordi at de gjorde det umulige (skulle man tro): De rykkede op 9 gange på 13 år, og det syntes jeg er flot, og jeg håber at de bliver et tophold, som ligger og kæmper med Brøndby om 1- pladsen.

Fra en Brøndby IF-tilhænger kom: Brøndby er det hold, der har klaret sig bedst af alle hold i dansk fodbold internationalt

Jeg holder med klubben p.g.a. dens særlige ånd/filosofi

En Brøndbyfan skrev: Det at være fan af en klub er sjældent særlig objektivt. Det drejer sig jo om følelser. Valget af ens favorithold hænger derfor uløseligt sammen med, hvad man selv lægger vægt på indenfor fodbold. Jeg startede med at holde med Brøndby i starten af firserne, hvor de endnu kun spillede i den næstbedste række. Jeg var imponeret over den positive og teknisk baserede angrebsstil med bl.a. Michael Laudrup i spidsen. Samtidig syntes jeg, at det var forfriskende med en ledelse som satte nogle optimistiske mål. Per Bjerregaard og Co. havde nogle visioner om europa-cup succes og mange tilskuere. Disse visioner blev der vist grinet meget af i de daværende etablerede klubber.
Jeg var selv skeptisk, men syntes at det var forfriskende at en mand havde ideerne og vovemodet. For dengang var det som regel nærmets pinligt at synge til en fodboldkamp og endnu mere pinligt at følge danske hold i europa-cup kampe (det er det desværre ofte stadigvæk). ALLE andre klubber havde givet op. Ingen havde ideer og mod til at forbedre sig, man var jublende glad hvis man gik ud i 1. runde og samtidig fik en sølle halv million i fortjeneste ved at blive banket sønder og sammen af Liverpool. Det var fedt at se hvor hurtigt Brøndby udklasserede den gamle fantasiløse fritidsfodboldmentalitet. I Europa fik man også hurtigt succes. Brøndby fik vist, at danske hold sagtens kan være med på internationalt plan. Brøndby har siden været førende og selv ikke det famøse bankkøb og følgende nærmest milliardgæld har rykket ved den førende position. Bortset fra FCK har ingen anden dansk klub forsøgt at stable noget stort på benene. Man har simpelthen opgivet at overtage den "gule førertrøje". I de øvrige klubber (bortset fra FCK) evner man stadig ikke at have visioner eller tro på noget som helst.
Dete er selvfølgelig samtidig et cadeau til HELE BRØNDBY IF. Hele klubben har et stort fighterhjerte og en næsten blind tro på egne ideer og egen formåen (men gå på vandet kan man dog ikke, men det var nok også denne holdning, der kastede klubben ud i den næsten skæbnesvangre handel med Interbank). Men i Brøndby står man sammen i tykt og tyndt. De mange hundrede frivillige hjælpere er et eksempel herpå. Den tro, der kastede klubben ud i bankkrisen, var samtidig den tro, der gjorde, at man ikke gav op. Udviklingen var skruet lysår tilbage, men de frivillige hjælpere og de mange tilskuere holdt klubben ovenvande. Dette sammenhold og den ekstremt hurtige genoprejsning har også imponeret mig meget. Selvom BRØNDBY idag i høj grad er en forretning, er den stadig lang mere en klub med nogle fælles værdier. Dette står i skarp kontrast til FCK, som efter min mening virker som REN forretning efter totalt kommercialiseret amerikansk forbillede. I modsætning til Brøndby startede FCK fra toppen (overtog et fremragende B 1903 hold) og med en stor pose penge i lommen og Danmarks mest imponerende stadion nærmest forærende. Der er ikke meget klub over fusionsklubben. Dette har også været yderst synligt i form af en døgnåben svingdør hvor forretningsmænd uden fodboldhjerte er gået ud og ind i en tilfældighed. I samme svingdør har man set adskilige spillere og trænere gå. Efter min subjektive mening er og bliver FCK et kunstprodukt som ALDRIG vil kunne hamle op med det kæmpe stykke arbejde og visionære ideer med nul penge i startkapital har drevet det til på den grå vestegn. Dermed ikke være sagt, at FCK aldrig vil slutte bedre end BRØNDBY. Det vil de nok en dag, måske allerede i år. Samtidig vil jeg tage hatten af for at FCK trods alt selv har kommet med ideer og visioner til at blive en storklub. Resultaterne mangler endnu, men de kommer helt sikkert, fordi man bliver ved med at tro på ideen og fordi man har kapitalen og tilskuergrundlaget. Som jyde må jeg sige at det er berøveligt at følge de gamle grå mænd i klubber som AGF og AaB. De har virkelig sovet i timen og de har totalt opgivet at følge FCK og Brøndby. Da jeg er jyde gik der nogle år inden jeg så BRØNDBY spille en kamp på stadion. Min første kamp var i 1993( hvor jeg flyttede til København for at studere på handelshøjskolen) mod Lyngby. Jeg sad på langsiden, men var straks imponeret over stemningen på FAXE tribunen. Der har jeg så stået næsten hver gang siden. Selvom jeg så Brøndby spille 10 kampe inden jeg fik den første sejr, var stemningen langt bedre end hvad jeg havde oplevet til adskillige kampe i bundesligaen og den engelske premier league (ja det mener jeg sgu!!). Så den gode stemning er absolut medvirkende til at jeg er fan af Brøndby. De gode resultater har da også en eller anden form for betydning, men det er nok mest den umiddelbare stolthed der berøres af resultaterne når man møder fans af andre klubber. Ligegyldigt hvad vil jeg ALTID forblive fan af BRØNDBY. Det arbejde man har lavet er enestående og jag kan dårligt forstille mig at noget andet dansk vil være istand til at foretage et lignende spring frem i rampelyset, ihvetfald ikke uden en kæmpe pose penge (og så er det jo ikke helt så godt gået, vel!!)
Med hansyn til, hvad klubberne kan gøre for at lokke folk til stadion, er der flere muligheder. Som grundprincip gælder det om at skabe en helhedsoplevelse. Folk skal komme mere fordi de elsker klubben og gerne vil underholdes. dvs, at man skal forsøge at gøre tilskuertallet mere uafhængigt af resultaterne på banen. Alle udenomsfaciliteter skal være iorden. Der skal f.eks. være nok toiletter og de skal være rene. Samtidig skal man selvfølgelig undgå enhver form for vold. Det sværeste er selvsagt at undgå det uden for stadion. Når 10.000 mødes vil der næsten altid være et par balledemagere immellem. Bare tænk på en lørdag aften i byen i København. Her er der vist mere ballede end til en hed kamp mellem FCK og Brøndby!!
Samtidig vil jeg dog kæmpe for at man skal bevare ståpladser på stadion. Seat only stadions dræber stemningen og giver folk mindre lyst til at komme på stadion. Jeg håber at alle danske fans og klubber vil kæmpe for at bevare en stor del af ståpladserne tilbage på stadions.

En FCer skrev: Det handler om hele ånden både på tribunen og på banen, og så naturligvis at det er "Byens hold".

En Lyngbyfan skrev: Det skal være et fair hold, gerne med unge spillere på. De fans, der er, skal respektere de andre hold.

En FCKer skrev: I firserne var min tilknytning til fodbold udelukkende begrænset til landsholdet. Nu interesserer det mig meget lidt. Min interesse for FCK samt Richard Møller Nielsens år som landstræner sænkede min landsholdsinteresse til et absolut minimum, hvor jeg ofte undlod at følge kampene, og kun var rigtig engageret, når der var FCKere med på banen eller på bænken - og det var der jo sjældent. Det skal siges, at den nye landstræner har bedret forholdene, men jeg vil stadig hellere se FCK som dansk mester, end Danmark som vinder af VM. Og jeg vil da som tilskuer også nødig sammenlignes med landsholdstilskuere. Da jeg gik forbi Parken, da Danmark for nylig skulle møde Kroatien, tog jeg mig selv i at glædes over en lille knægt, der kom til landskamp i sin Brøndbytrøje. Så stærk er klubkulturen altså blevet.
Den oprindelige grund til, at jeg begyndte at følge FC København er lokal (jeg boede nær B1903), at de vinder (jeg kom til kort før sæsonen, der gav pokalfinale, sølvmedaljer og kvartfinale i UEFA Cup), at de spillede god fodbold (tvillingerne, Højer, Kenneth Wegener, Ivan Nielsen osv), og at det fodboldpræg, der var i min familie var B1903. Stemning og det gode stadion manglede (selvom det blev bedre), men med FCs fødsel var der muligheden for at være med til at få disse to brikker på plads også. Det blev satset, satset stort, og det var befriende, at her var en klub, som turde noget. Jeg undervurderede på daværende tidspunkt klart, at der var mange mennesker i dette land, som ikke gerne så, at Danmark skulle have (endnu) et storhold. Alle journalisterne havde lige opfattet, at Brøndby var dansk fodbolds lokomotiv, og så var det højst upassende, at nogle prøvede at gøre dem rangen stridig, oven i købet med noget så ubehageligt som erhvervslivet i ryggen. I virkeligheden er det ironisk, at Brøndby og FC København er blevet arvefjender. Selvfølgelig har det bund i naboskabet og selvfølgelig har det også sine positive sider. Men dybest set er det vel de to klubber, som ligner hinanden mest. Brøndbyere vil selvfølgelig slå på, at FCK er en kunstig hybrid, og man ikke har det fællesskab i FCK, som man har "ude på Vestegnen", som man ynder at omtale sig selv. Men fakta er, langt den overvejende del af de mennesker, der følger de to hold, er kommet til som tilskuere som følge af betalt fodbold. De har ikke spillet i klubben siden puslingeårene. Begge hold har en stor foreningen af mennesker til grund (FCK har selvfølgelig to), der i en eller anden form opfatter det professionelle aktieselskab som en repræsentation for dem. Begge hold består hovedsagelig af spillere, der har spillet i andre klubber, men som er købt til klubben. Nu ser jeg, man er ved at forsøge at lave et nyt "FC København" i Midtjylland. Det er ikke et øjeblik for tidligt, og jeg håber så sandelig, det vil lykkes dem, hvis de sætter sig nogle ambitiøse mål.
Så er man på det sidste begyndt at diskutere, hvem der er "rigtige" fans. Et interessant begreb. En "rigtig" fan. Der er masser af definitioner på den "rigtige" fan. De er vidt forskellige, men fælles er dog, at definitionsstilleren selv skal kunne påklistres dette attråværdige prædikat. Så gør det bestemt ikke noget, hvis man samtidig kan si en stor mængde andre mennesker fra, især ikke hvis de kommer fra andre klubber.
Jeg kan godt se, at det virker hult, hvis man skifter hold hvert andet øjeblik. Men i min omgangskreds begrænser det sig til nogle ganske få, der bare har skiftet yndlingsklub en gang. Jeg har hørt klubtilhørsforholdet karakteriseret som et ægteskab, og det er den mest rammende sammenligning, jeg kan finde. Dybest set er det lidt tilfældigt, hvordan de fleste af os finder vores kæreste/kone/mand/forlovede. Kæresten skal opfylde visse grundlæggende tiltalende egenskaber, men når dette er gjort, er der stadigvæk tusinder og atter tusinder at vælge imellem bare i Danmark. Men gennem samværet og fælles oplevelser gennem tiden knytter man stadig stærkere bånd, og fra den indledende "forelskelse" skabes "kærlighed". Derfor kan man både glædes meget og skuffes meget af sit yndlingshold. Nu er mit forhold til FC København til døden jer skiller, og at tænke på, om man kunne blive f.eks. Lyngbyfan, hvis FC København/B1903 (og nu også lidt KB) ophørte med at eksistere, er som at tænke på, om man efter at være blevet enkemand vil gifte sig igen. Jeg kan neutralt sidde og se, at sådan er det, sådan er jeg inde i hovedet, men hvordan jeg er blevet sådan, at et aktieselskab kan lignes (ikke sidestilles) med nære menneskelige relationer, forstår jeg ikke.
Og så lige til sidst: Fanklubber. Hvis der skal være en mening i fanklubber, skal de omfatte en stor del af publikum, for hvordan kan de ellers tale publikums sag? Samtidig skal de have en loyalitet overfor medlemmerne, det vil sige give folk lov til at komme til. At der er tale om frivilligt arbejde accepterer jeg ikke som undskyldning for en dårlig præstation. Som oftest er der andre, der gerne vil gøre det samme arbejde. De rigtig succesrige fanklubber bliver de, der forstår at uddelegere, så hele potentialet i fanskaren udnyttes. Derfor er diverse udvalg (kampudvalg, internetudvalg, bladudvalg) i de store fanklubber i København og Århus vejen frem.

En Brøndbyfan: Jeg skiftede fra Frem til Brøndby i 1985, fordi jeg mente, at initiativet med at være de første til at indføre fuldtidsprofesionel fodbold, var det helt rigtige... Og derefter...tjaaa...det gamle engelske ordsprog: "Du vælger ikke klubben...klubben vælger dig..."

Jeg holder med klubben, da min familie og/eller vennerne gør det

  

Tilhænger afProcent "fordi venner og/eller familie følger dette hold"
FC København4
AaB6
Brøndby
OB11
Ikast4
AGF
Aarhus Fremad5
En 1. divisionsklub (især Køge)7
Lyngby
En lavere placeret klub end 1.div40
Silkeborg
AB
Vejle
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret
Total5

 Fed skrift betyder, at mindst 20 besvarelser ligger til grund

Igen en gruppe, som ikke var særlig stor. Dog har mange af tilhængerne af de klubber, der er lavere placeret end 1. division, valgt dette, især når de kender en spiller eller en træner (eller "andet" med samme begrundelse). For mange af de store klubber gælder det dog, at man oprindelig er blevet taget med på stadion af sin far f.eks.

En SIFfer skrev: Jeg så min første fodboldkamp som 2 årig naturligvis sammen med min far. Siden dengang har jeg set stort set alle Silkeborg IF `s kampe. Dvs. at jeg i 38 år har fulgt SIF igennem tykt og tyndt. Iøvrigt ser jeg stadig kampene sammen med min gamle far! Det største problem omkring fodbold i Danmark idag er efter min mening FCK`s såkaldte fanklubbers opførsel omkring kampene. Som eksempel kan nævnes, at det kun er nødvendig med politihunde på stadion i Silkeborg når FCK er på besøg. Jeg mener, at den klub burde smides ned i DS, hvis de ikke får mere styr på sine tilhængere. Iøvrigt har AGF heller ikke for godt styr over deres fans.

En OB-fan: Jeg har været OB-fan siden 1989, hvor OB blev dansk mester. Grunden til, at jeg holder med OB, er at min far tog mig med til OB´s kampe, og jeg syntes at Lars Høgh var suveræn, og dengang var jeg helt vild med Morten Donnerup. I dag syntes jeg at klubberne skulle købe nogle profiler. Siden OB købte Erik Bo Andersen er der kommet flere tilskuere.

En Brøndbyfan skrev: Der er mange faktorer, der spiller ind, når man vælger et hold, man vil følge. Min far slæbte mig på Brøndby Stadion første gang, da jeg var 5 år (jeg er 17 nu), og det har altid været naturligt for mig at støtte BIF, og jeg meldte mig selvfølgelig ind i fanklubben kort efter den blev oprettet. Men for mange andre er det sikkert helt andre ting, der spiller ind: stemningen, holdet klarer sig godt (medgangsfans, og dem er der mange af i BS) vennerne eller måske endda for at være på tværs af vennerne (og f.eks. støtter rivalerne). Disse er blot nogle af de ting, der sker, og du/I har vist osse nævnt dem alle. Jeg har absolut ingen anelse om, hvordan man skal trække folk på stadion, udover at levere noget flot fodbold.

En AGFer skrev: Jeg begyndte at holde med AGF, fordi det er en tradition i familien. Min fader tog mig med på stadion som 6-årig, og det faldt mig naturligt at blive AGF'er. Når man først har skåret initialerne i hjertet er der ingen vej udenom. AGF er min klub, og der vil aldrig være andre. Den dag AGF stopper med at eksistere vil jeg ikke længere interessere mig for dansk fodbold.

En AGFer skrev. Jeg har holdt med AGF siden jeg var elleve (nu er jeg 23), da min far tog mig med på Aarhus Stadion for første gang. Man skifter jo ikke bare klub uden videre efter 12 år. Grunden til, at jeg har holdt ved, selvom jeg i dag bor i Aalborg, er en blanding af jeres ovenstående argumenter for at støtte en klub.

Jeg holder med klubben, fordi jeg kender (er) træner eller spillere

En Næstvedtilhænger skrev: Min storebror spiller for Næstved, og det er grunden til, at jeg kan lide dem bedst.

En Aarhus Fremadmand skrev: Jeg blev tilhænger af Fremad fordi jeg indtil for et par år siden selv spillede på 1.holdet. Jeg ville gerne følge dem noget mere, men tiden er ikke rigtigt til det i øjeblikket. Om jeg kunne blive fan af en anden klub, hvis Fremad fx rykkede totalt ned igen?? - Tja, jeg har i "gamle" dage været med i KB's fanklub, så jeg har da visse relationer til FCK, men det er da ikke sådan bare lige at "skifte klub"! AGF bliver jeg aldrig fan af!!!!

En Aarhus Fremad-tilhænger skrev om grunden til, han holdt med dem: Jeg kender en spiller på holdet.

En OBer skrev som grund til, hvorfor han holdt med holdet: Har en god ven, der spiller på holdet !

En fan af en lavere placeret dansk klub (under 1 division) havde følgende afslappede holdning til fantilværelsen: På det nuværende hold kender jeg træneren, men når han holder op, stopper jeg nok med at følge det hold og bliver AB-fan

OB-fanen Henrik skrev: Jeg er OB-fan, og er lige blvet det pga min kusine er blevet kæreste med Michael Hansen fra OB. Han er rar og god til at spille fodbold. Jeg bor selv i Silkeborg, men SIF skuffede mig så meget, at jeg hellere ville være OB-fan. Jeg er ikke rigtig med i nogen fanklub, men min kammerat og jeg har vores egen lille fanklub. Jeg bor jo i Silkeborg, og er først lige blevet OB-fan, så jeg har ikke været på Odense Stadion endnu. Men det skal jeg her søndag d. 16/11. Der skal jeg nemlig over til min kusine og Michael til fødselsdag. Hvis Michael skifter til en anden klub er jeg ikke OB-fan mere.

En OBer skrev: 1. Man kender en af spillerne. 2. Normalt er det et lokalt hold 3. Spiller godt fodbold. 4. Er et vinderhold

En ABer skrev: Jeg har spillet i AB et par år, så derfor var det naturligt at følge dem da de rykkede op i superligaen. Inden da har jeg spillet nogle år i 1903 så derfor faldt det jo naturligt dengang at holde med 1903/FCK. Jeg vil dog lige sige, at jeg blev meget træt af FC for nogle år siden, for da var det lige som om at ingen spillere gad ofre sig, og det er kedeligt at se på. Hvis AB skulle rykke ned vil jeg da stadig holde med dem, men jeg ville jo nok gå ind og se superligakampe i Parken

Jeg synes det er vigtigt med stadion og en god afvikling af kampene

  

Tilhænger afProcent "fordi stadion og afvikling af kampe er god"
FC København5
AaB
Brøndby
OB8
Ikast
AGF5
Aarhus Fremad
En 1. divisionsklub (især Køge)7
Lyngby
En lavere placeret klub end 1.div
Silkeborg
AB
Vejle
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret
Total3

 Fed skrift betyder, at mindst 20 besvarelser ligger til grund

De få, der er i denne kategori, kommer fra klubber med gode stadions: Parken, Aarhus Stadion og det nye Odense Stadion. 

En FCKer havde følgende betragtninger: De fysiske rammer til en kamp er vigtige. Se bare i Odense, hvor der er begyndt at komme mange tilskuere på deres ny-renoverede stadion. Den neutrale fodboldtilskuer gider ikke stå 100 m bag det ene mål, lige som man desværre gør nogle steder.

En Fremad-mand skrev: Jeg har selv spillet på holdet - derfor holder jeg selvfølgelig stadig med dem! En af de vigtigste faktorer for at få flere tilskuere til kampene er gode tilskuerfaciliteter. Man gider ikke gå tl fodbold sammen med familie/venner, hvis man bliver pissevåd, eller en stiv kuling står ind i fjæset på en! Derfor: Forbedr div. stadions, hvis I vil have flere tilskuere! Jeg er ret sikker på, at Lyngby ville have flere med et bedre stadion

En FCKer skrev: Hvad kan klubberne gøre for at trække flere fans? FCK Burde snart til at kigge lidt på deres tilskuertal og for det første få åbnet en tribune til: Jeg var inde og se FCK- OB. Jeg kom lidt sent og det resulterede i at jeg det første kvarter blev sendt rundt i den ene ende af C til den anden ind til de endeligt fik åbnet en tribune til. For dårligt????? Og jeg synes også, at FCK burde åbne nogle filialer, for trods alt er 1/3 af Byens Holds fanklub ikke fra Storkøbenhavn.

Fremadfan Lars skrev: Da Aarhus Fremad spillede på Risvang Stadion i 96/97 (1. division), så jeg alle hjemmekampe. Jeg håber at de på et tidspunkt flytter tilbage til dette stadion, hvor de havde flere tilskuere end nu. På Riisvang Stadion kan hele familien deltage.

Fra en OBer kom: Lav noget mere reklame for jer selv, og lav nogle farveformationer, nu når vi hår fået siddepladser.

En FCK-fan knyttede til kampenes afvikling følgende kommentar: Søndagens kamp burde være en større begivenhed, der skal evt. foregå noget andet end selve kampen.

En FCK-fan skrev: Underholdning, ikke kun et højt fodboldniveau, men underholdning i pausen. Det skal ikke være banko eller dårlige konkurrence, men derimod musik, show etc. At gå til fodbold skal være det samme, som når man går en tur i biografen sammen med vennerne - sjovt, hyggeligt og spændende.

Jeg holder med klubben på grund af dens spillerprofiler

 

Tilhænger afProcent "På grund af andet"
FC København13
AaB7
Brøndby16
OB16
Ikast7
AGF23
Aarhus Fremad5
En 1. divisionsklub (især Køge)13
Lyngby25
En lavere placeret klub end 1.div10
Silkeborg33
AB
Vejle
Herfølge
Almindelig fodboldinteresseret25
Total13

 Fed skrift betyder, at mindst 20 besvarelser ligger til grund

 

En FCKer skrev: Hvis en fodboldklub vil tiltrække mere end lokale fans, kræver det at klubben har "personlighed", d.v.s. adskiller sig fra det almindelige. Det kan være sig ved markante personligheder, utilslørede ambitioner, spillestil eller ved at være det mest vindende hold!

En AGFer skrev: Jeg blev AGF fan fordi jeg kunne lide Peter Degn, og også synes jeg at de spiller godt! Min bedste veninde er også AGF fan. Jeg kan lide OB mest p.g.a Danmarks bedste fodboldspiller Morten Bisgaard!!! Jeg kan kun se AGF her på Sjælland og hvis de ikke spiller her ser jeg BIF eller OB, hvis de spiller herovre på Sjælland! (Dette svar kom ikke overraskende via Morten Bisgaards OB-side, red.)

En FCK-fan skrev: Jeg tror, det er vigtigt, at der er to eller tre front-figurer, som spiller bedst - som Langagergaard i Ikast og blandt andre Bjarne Goldbæk og Carsten Jensen i FCK. Samværet er også godt i FCKFC (Fanklubben)

En skrev: Mit argument for at holde med OB er, at jeg altid godt har kunnet lide spillerne, og så er jeg desuden overbevist om, at de bliver mestre igen om få år.

  

Jeg holder med klubben for at være på tværs

En skrev: Jeg valgte SIF som modvægt til mine venner, der holdt med AGF.

Fra en Lyngbytilhænger kom følgende: Grunden til at jeg blev Lyngby FC fan for nu snart 4 år siden var i starten mest ment som en provokation. På det tidspunkt blussede BIF-kulturen virkligt og så tænkte jeg at nogle skulle være anderledes. Jeg ville helst være fan af et lokalt hold, da der er mange fordele ved dette. (først og fremmest praktiske fordele), men nu ligger det sådan at Herning (min hjemby) ikke havde nogen klub over 2.div for år siden, så den mulighed havde jeg ikke rigtigt. Så hver eneste gang jeg skal til fodbold nu om dage, skal jeg enten rejse 400 km. til Lyngby eller se deres udekampe. (hvilket jeg heller ikke kan, da jeg er på efterskole...). Jeg er ikke tilfreds med fanklubben i Lyngby da jeg mener, at denne ikke er vel organiseret. De kommer tid med løfter som de ikke holder, og det er meget skuffende, især for os jysk/fynske fans...

En FCKer skrev: Min storebror er Lyngby-fan og min mor og lillebror er Brøndby-fan og så ville jeg vælge en anden klub og da jeg boede i nærheden af FCK, så...

En FCKer skrev: Jeg vil gerne uddybe grundene til at jeg følger FCK (man kan kun "krydse" ét felt. Jeg er i fanregi stadigvæk grøn, men har altid holdt med KB OG B 1903. KB dengang Ole Qvist stod på mål og siden B 1903, da KB forlod den bedste række. KB havde tvillingerne som så blev solgt til netop B 1903 så det var endnu en grund. Jeg er selv fra Nordsjælland og har aldrig selv spillet fodbold, men min kærlighed har som sagt altid været der for begge hold. Da så de slog sig sammen var det kun naturligt at følge med og efter jeg flyttede ind til byen, er det nu også nemt at følge dem i Parken. Så altså er stadion og dét faktum at FCK er lokalt også vigtigt for mig. Det er klart at jeg helst ser dem vinde, men jeg stod på C-tribunen HELE sidste sæson og det var jo en blandet fornøjelse. Det lyder måske mærkeligt, men jeg var mere stolt af at være FCKfan sidste år end i år, da det nogen gange er "for nemt" at blive fan, når et hold spiller godt. Det er jo netop når holdet møder modgang at de sande fans kommer frem. Se nu bare OB fans i år, de er blevet mobbet left-right-and-center, men det er dem jeg har størst respekt for (udover FCK fans, men det giver vel sig selv). Tag nu dem fra vestegnen, de har jo fanfraktioner over hele landet, det er måske flot at have 15.000 fans, men jeg forstår det altså ikke. Ligeså så lidt som jeg forstår hvordan man kan holde være fan af et udenlandsk holdboldhold.

Jeg holder med klubben fordi ???

En FCKer skrev: For mit vedkommende er det ret simpelt. Jeg spillede i KB som dreng - uden at være nogen stjerne. Så alle hjemmekampe dengang. Så der var aldrig nogen tvivl, KB var mit hold. Faktisk var jeg imod fusionen i sin tid, men har i dag overgivet mig til FCK. Det er nu mit hold, og det bliver det ved med. På mange måder mener jeg, at det med at holde med et bestemt hold, er noget følelsesmæssigt og ikke rationelt. man kan ikke argumentere for, at den og den klub er den bedste klub, og at alle burde holde med den. Skulle der være "fornuftgrunde" til at støtte FCK er det landet bedste stadion, et godt hjemmepublikum, og når det kører for holdet: noget af det bedste tekniske, underholdende fodbold i Danmark. (Selv om de også har spille mange elendige kampe i de sidste par år). Skal en klub som FCK trække flere tilskuere, tror jeg, at det skal ske ved flere gode resultater, rabattilbud og endnu bedre forhold for publikum, evt. ved at udvide tilbudene ved hjemmekampe f.eks. ved særarrangementer i forbindelse med sidste hjemmekamp.
Og så egentlig også ved at få flere unge til at spille fodbold, og give dem gode forhold og oplevelser, rejser med mere selv om de ikke er på førstehold. Det vil være en investering i tilskuere på længere sigt.

En OBer skrev: Jeg er først lige blevet medlem af de stribede. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg er blevet OB-fan, men det er jeg bare og jeg har aldrig tænkt mig at skifte mening.

En FCK-er skrev: Der er mange årsager til at holde med et hold, men efterhånden bliver det så indgroet en ingrediens i ens liv, at man ikke mere kan pege på 2-3 ting, der alene gør det - akkurat som med ens kæreste. Mit favorithold i superligaen var B1903 før, men det tog for alvor fart, da FCK blev til. Siden er interessen vokset og vokset, og i dag går der ikke en dag, uden at det optager mine tanker på den ene eller den anden måde. Har det med FCK at gøre, er det banalt set interessant, og man kan sagtens mærke, at de ting man går op i bliver mindre og mindre detaljer som tiden går.
Dels er det at følge med i klubbens gang altid spændende. Så er der fællesskabet og de endeløse samtaler om klubben med den lille enklave som jeg altid ser kampene med. Hele intensiteten i opladningen op til en kamp, samt hele spændingen mens det står på. Det er samtidig det lokale hold, hvilket selvfølgelig betyder noget.
Jeg har været der for FCK, når det gik godt, og jeg har været der, når det gik dårligt. Jeg kan på ingen måde forestille mig at gå til et andet hold, for det stikker dybere end blot det at have succes. Det at holde med et hold "fordi det spiller godt" (hvem sagde BIF?), kan jeg brække mig over og jeg hader når alle sofa-tilhængerne som BIF har mange af, blander sig i Superliga-diskussioner, da de slet ikke har de samme følelser som ægte fans har.
Nå, men det blev en længere snak. Success is temporary, loyalty is forever!!!

En FCKer skrev: Eftersom jeg har holdt med KB siden netop '80, hvor de blev mestre, kan jeg svare bekræftende på alle grundene til at være fan. Det er ikke muligt at komme med én grund til at holde med et hold - medmindre man er en 100% 'gloryhunter', den slags der holdt med Liverpool i 80'erne og med Man Utd nu. Holdet vælger én, man vælger kun tildels holdet.

Pseudonymet BS 5435 gemte på følgende mening: For mit vedkommende er der kun ét hold i Danmark, nemlig Guderne fra Vestegnen... Brøndby.

En Brøndbyfan fattedes ord: Grunden til, at jeg holder med, og følger Brøndby I.F., er at det er den eneste danske klub, som jeg nogensinde har følt noget for. Det kan der ikke sættes præcise ord på, i hvert fald ikke med det danske sprogs begrænsede udtryksmuligheder....

Loyalitet med mere

Et punkt, som mange var optaget af, var loyalitet: 

Kan du forestille dig, at du om fem år er fan af en anden klub, selvom din nuværende klub stadig eksisterer?

Forestille sig, at være fan af anden klub om fem år, selvom nuværende klub stadig eksisterer?JaVed ikkeNej
FC København2494
AaB2791
Brøndby991
OB8884
Ikast41185
AGF14977
Aarhus Fremad381052
En 1. divisionsklub (især Køge)72767
Lyngby1783
En lavere placeret klub end 1.div302050
Silkeborg1783
AB2080
Vejle100
Herfølge100
Almindelig fodboldinteresseret255025
Total9784

 

Hvor længe har du været fan af holdet?Under 1 år1-2 år3-4 år5-10 årOver 10 år
FC København516213820
AaB62223931
Brøndby5254327
OB316302427
Ikast11263330
AGF9361441
Aarhus Fremad105751910
En 1. divisionsklub (især Køge)13132747
Lyngby334225
En lavere placeret klub end 1.div10302040
Silkeborg501730
AB502525
Vejle100
Herfølge100
Almindelig fodboldinteresseret
Total313233228

Selvom mange således ikke har været fans af holdet længe, er der altdominerende trofasthed. Klubben med de "yngste" og mindst trofaste fans er ikke overraskende Aarhus Fremad, der har haft en fantastisk fremgang med mange oprykninger i træk. Og det er klart, at man ikke skaber loyale fans fra dag til dag, selvom 52% ikke kan forestille sig at være fans af et andet hold om 5 år, selvom Aarhus Fremad stadig eksisterer. Disse generelle tal hamonerer også fint med resultaterne fra undersøgelsen fra Aalborg Universitet.

En FCKer skrev: Mange folk begynder let at holde med de vindende hold fordi det er så let, og fordi at alle de "andre" også gør det. De hopper let på vognen f.eks. mange Brøndby-"fans". Er man rigtig fodboldelsker, tager man det hold, der spiller bedst fodbold, efter ens egen smag, og tar' ikke bare det som alle andre.

En Ikasttilhænger udtrykte den 10. november et ønske, som nu måske går i opfyldelse: Jeg synes at Ikast og Herning skulle slå sig sammen, da ét godt hold er bedre end to middelmådige. Desuden ville interessen både tilskuermæssigt og sponsormæssigt være enorm.

En Fremtilhænger (gætter vi på :-)) skrev: Årsagen til, at jeg blev fan af den pågældende 1.divisionsklub var, at klubben i optakten til forårssæsonen 1992, havde løbetræning på Ellebjerg S-togs station. Det gjorde medierne og klubbens daværende træner et stort nummer ud af. Og det betød, at jeg begyndte at holde med klubben. Det har jeg gjort siden, også selvom klubben har været igennem en konkurs, som medførte en degradering til danmarksserien. Det betød ikke, at jeg droppede klubben. Tværtimod er jeg blevet overbevist om, at jeg vil være fan af klubben altid.

En AaB-tilhænger skrev: Ens hjerte vil altid bestemme, folk der skifter favorit-klub, har aldrig været fan, men medløber, men man kan sagtens have flere favoritklubber

En OBer skrev: Loyalitet er måden at holde med et hold på. Uanset om ens hold taber eller vinder skal man være der.

En skrev: At støtte AaB er en livsstil, og uanset hvad vil jeg altid være at finde på lægterne

OB-tilhængeren Rune skrev: Merchandise lyder banalt; men er ret vigtigt. Lad os få OB på banen med flere souveniers!!

En FCKer skrev: Grunden til, at jeg blev FCK-fan var, at de var det eneste hold, der kunne standse Brøndbys kedelige dominans i dansk fodbold. Okay, AaB og Silkeborg har vundet DM for nogle år siden (Husker I hvem der var i Champions League?) men Brøndby har altid klaret sig (for) godt og kommet langt i de europæiske turneringer. FCK har altid haft godt fat i Brøndby, så derfor hænger der nu et stort FCK-flag over min seng!

Hvorfra kommer FC Københavns fans

Endelig stillede vi et spørgsmål til de, der opgave at være FCK-fans. Det, som var interessant at se, var hvordan man havde reageret på sammenlægningen i sin tid, om folk var fulgt med over fra de to moderklubber. Spørgsmålet lød

Hvis du er FC København-tilhænger, hvordan er din "FC-historie" så?

FC-historie%
Jeg var B1903-tilhænger før FC København blev dannet34
Jeg var KB-tilhænger før FC København blev dannet23
Jeg var hverken B1903 eller KB-tilhænger, men er blevet fan af FC København efter fusionen43

Der er således tale om tre temmelig store grupper i de 82 FC Københavntilhængere, som havde svaret på dette spørgsmål, og klubben kan vel være tilfreds med, at ingen af de tre dominerer.


Fusionsnipserne.
Copyright © 1997-1998
Sidste rettelse: 20. april 1998.